Wat kan ik doen?

Wil je zelf aan de slag om te zorgen dat jouw school of werk stopt met zoom? Deel dan deze website met vrienden, klas- en studiegenoten, collega’s, oma, de buurman en ieder ander.

Maar wil je nog meer bereiken?

Stuur dan onderstaande brief naar de Functionaris Gegegevensbescherming, want dan moeten ze je klacht wel onderzoeken. De naam en contactgegevens van de functionaris moeten in het privacybeleid van de organisatie staan.

We gaan ervoor zorgen dat er een kant- en klare invulbare brief op de site komt. Tot dan kan je het sjabloon zelf kopiëren naar een tekstverwerker en opsturen.


Geachte [heer/mevrouw of heer, mevrouw] [achternaam],

Sinds de uitbraak van de coronacrisis ben ik net als vele anderen gedwongen tot [thuiswerken / thuisstudie / thuis blijven]. Het is een moeilijke tijd en dat vraagt om opofferingen van iedereen. Ik begrijp dat u dat niet voor makkelijke keuzes staat en voor veel nieuwe vraagstukken. Toch wil ik persoonlijk een beroep op u doen.

[Onze organisatie \ ons bedrijf] verplicht mij om gebruik te maken van videobelsoftware van Zoom Video Communications, Inc. uit de Verenigde Staten. Deze software is in de afgelopen maanden en jaren sterk bekritiseerd omdat het beveiligings- en privacyproblemen heeft. Voor een overzicht van deze problemen verwijs ik u graag naar geenzoom.nl.

Het bedrijf is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield[1] en probeert naar eigen zeggen[2] zich te schikken naar de in Europa geldende General Data Protection Regulation (GDPR). De Nederlandse benaming, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is zoals u waarschijnlijk weet omgezet in Nederlandse wetgeving, middels de UAVG, en sinds mei 2018 in werking getreden voor alle organisaties die data verwerken. Als Functionaris Gegevensbescherming bent u aangesteld om toezicht te houden op de implementatie en uitvoering van de verplichtingen uit de AVG en daarom wil ik hierbij een officiele klacht indienen tegen het gebruik van videobelsoftware van Zoom Video Communications, Inc. door onze organisatie. Dit bedrijf voldoet niet aan de voorwaarden die de AVG stelt en daarom wil ik graag dat u het gebruik hiervan door onze organisatie stopt.

Ik ontvang graag van u een bevestiging van ontvangst van mijn klacht en een reactie op de klacht.

Met vriendelijke groet,

[Naam]